B-secure


Z myślą o bezpieczeństwie Twojej firmy.
O nas


Świat biznesu pełen jest szans i możliwości rozwoju. Jednocześnie nie brakuje w nim wyzwań, zagrożeń i różnej natury problemów, na które narażeni są wszyscy jego uczestnicy: zarówno firmy jak i przedsiębiorcy, menadżerowie oraz pracownicy.

Mając świadomość wymagającej natury współczesnego biznesu oferujemy Państwu pomoc w zakresie wsparcia firm i osób działających w biznesie. W trakcie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów naszych klientów czerpiemy z interdyscyplinarnej, sprawdzonej wiedzy.

W ramach świadczonej pomocy łączymy doświadczenia z zakresu zarządzania, psychologii, kognitywistyki, informatyki oraz nauk o bezpieczeństwie.


We współczesnym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym zachowujemy w najgłębszej tajemnicy tożsamość i problemy naszych klientów. W ramach relacji z partnerami dążymy do kultywowania zaniedbywanej dzisiaj, a niezwykle owocnej - lojalności.


Bezpieczeństwo w biznesieCzy wiesz że…

bezpieczeństwo to nie tylko zdolność do przetrwania, czy ucieczka od chaosu,
ale także możliwość osiągania celów, realizacji misji i permanentnego rozwoju.

Oferta


Nasze usługi kierujemy głównie do osób oraz organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą świadomie kształtować swoją biznesową aktywność, pragną realizacji swoich celów oraz są zorientowane na rozwój i profesjonalizację swoich działań.

Poniższe dziedziny odnoszące się do bezpieczeństwa to tylko część problemów, jakie pomagamy rozwiązywać naszym Klientom. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami, a my postaramy Ci się pomóc!

bezpieczenstwo-informacji-krakow-bielsko-biala-audyt

Bezpieczeństwo informacji


RODO-audyt-polityka-szkolenia-bielsko-krakow

Ochrona danych osobowych (RODO)


stres-zarzadzanie-odpornosc-krakow-bielsko-zywiec

Zarządzanie stresem

trening-biznesowy-kompetencje-krakow-bielsko-zywiec

Indywidualny trening biznesowy


compliance-zgodnosc-oficer-krakow-bielsko

Zewnętrzny oficer compliance dla MŚP


tajemnica-przedsiebiorstwa-ochrona-krakow-bielsko-zywiec

Tajemnica przedsiębiorstwa


sygnalisci-whistleblowing-krakow-bielsko-postepowania-wyjasniajace

Sygnaliści i antykorupcja w organizacji


AML-pranie-pieniedzy-krakow-bielsko

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)


ReferencjeBlog


Kontakt


Działamy na terenie województw Małopolskiego (Kraków, Kęty, Oświęcim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Skawina, Chrzanów) oraz Śląskiego (Żywiec, Bielsko-Biała, Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Chorzów).
Szczegółowe zapytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy, email (biuro@bsecure.pl) lub telefonicznie (667 051 794).

B-secure


e-mail: biuro@bsecure.pl
telefon: 667 051 794
numer konta bankowego:
84 1140 2004 0000 3202 7771 1596


Bezpieczeństwo informacji


bezpieczenstwo-informacji-krakow-bielsko-biala-audyt

Informacje stanowią obecnie nie tylko element przewagi konkurencyjnej, ale także obszar, do którego ochrony niejednokrotnie jesteśmy zobligowani przepisami prawa lub porozumieniami z partnerskimi organizacjami.
Obszar bezpieczeństwa informacji jest bardzo rozległy, niemniej występujące tutaj zagrożenia są jak najbardziej konkretne, a ewentualne zaniedbania mogą bardzo dużo kosztować – o czym przekonało się boleśnie już wiele organizacji.

Z racji zróżnicowania problemów, ale także potrzeb organizacji w obszarze bezpieczeństwa informacji pomagamy klientom w ramach następujących kierunków:
Audyty bezpieczeństwa informacji - prowadzimy audyt zerowy, audyt zgodności oraz audyt bezpieczeństwa. Realizujemy je w oparciu o uznane standardy międzynarodowe (m.in. normy z rodziny ISO 27xxx) i tzw. dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa.
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji – przeprowadzamy proste i zaawansowane analizy ryzyka obejmujące identyfikację zagrożeń oraz podatności, ocenę ryzyka i dobór odpowiednich strategii działania wraz z rekomendację zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
Utrzymanie ciągłości działania – wdrażamy proces zarządzania utrzymaniem ciągłości działania oraz opracowujemy strategie i plany działania w tym zakresie w oparciu o normę ISO 22301.
Organizacja systemu ochrony informacji i tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji – pomagamy tworzyć kompleksowe systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz profesjonalne polityki i procedury w tym zakresie.
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji – szkolimy m.in. w zakresie następującej tematyki: cybersecurity awareness, zarządzanie ryzykiem, ochrona informacji w trakcie pracy zdalnej, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, ataki socjotechniczne.


Zamknij ofertę

Ochrona danych osobowych (RODO)


RODO-audyt-polityka-szkolenia-bielsko-krakow

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/ GDPR). Nowe prawo ustanawia znacznie bardziej restrykcyjne podejście do przetwarzania danych osobowych, a za ewentualne naruszenia w tej dziedzinie - przewidują wysokie kary finansowe.

Nasza firma oferuje wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach przystosowywania organizacji do wymogów RODO („wdrożenia RODO”) oraz kontroli poziomu zgodności organizacji z prawem ochrony danych osobowych.

• Prowadzimy kompleksowe projekty wdrożeniowe.
• Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO całej organizacji lub jej wybranych procesów (audyt wdrożeniowy, audyt zgodności, audyt bezpieczeństwa).
• Prowadzimy audyty podmiotów przetwarzających (audyt zgodności, audyt bezpieczeństwa).
• Opracowujemy wymaganą dokumentację.
• Opracowujemy analizy ryzyka i rekomendujemy stosowne zabezpieczenia.
• Tworzymy organizacyjne systemy ochrony danych osobowych w oparciu o uznane międzynarodowe normy.
• Szkolimy pracowników oraz menadżerów.
• Prowadzimy bieżące oraz doraźne doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.


Zamknij ofertę

Zarządzanie stresem


stres-zarzadzanie-odpornosc-krakow-bielsko-zywiec

Stres to jedno z najpowszechniejszych niebezpieczeństw zagrażających zarówno jednostce jak i organizacji. Życie bez stresu jest niemożliwe, ale na szczęście da się nad nim skutecznie zapanować, a nawet wykorzystać go do realizacji własnych celów i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

W obszarze zarządzania stresem pomagamy zarówno całym organizacjom jak i pojedynczym osobom.
Klientowi organizacyjnemu pomagamy:
• prowadząc szkolenia,
• identyfikując działy i osoby szczególnie narażone na stres,
• rekomendując zmiany w zakresie organizacji bądź pracy mające skutkować zmniejszeniem obciążenia pracowników stresem.
Klientowi indywidualnemu pomagamy:
• dzieląc się wiedzą w trakcie otwartych szkoleń,
• prowadząc indywidualne treningi biznesowe (zobacz więcej w zakładce „Indywidualny trening biznesowy”).


Zamknij ofertę

Indywidualny trening biznesowy


Indywidualny trening (coaching) biznesowy

Indywidualny trening biznesowy to unikalna propozycja zorientowana na rozwiązywaniu niecodziennych problemów klienta oraz na wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji. Formuła opiera się na spotkaniach jeden na jeden. W pracy z klientem wykorzystuje się trzy odmienne, choć uzupełniające się podejścia: konsulting, mentoring oraz coaching.
Do korzyści z indywidualnego treningu należy zaliczyć: dokładne dopasowanie formy pomocy do potrzeb, oczekiwań i sytuacji klienta, kompleksowe podejście do problemu klienta oraz szybkie i trwałe efekty.

Obszary problemowe, w których może pomóc Ci indywidualny trening biznesowy to m.in.:
• rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i zarządzania nim,
• przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
• budowanie odporności psychicznej,
• motywacja, efektywność osobista, zarządzanie czasem,
• radzenie sobie z tzw. trudnymi ludźmi,
• podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
• budowa pełniejszego i szczęśliwszego życia.

Jak to wygląda?
Krok 1
Kontaktujesz się ze mną mailowo lub telefonicznie. Przedstawiam Ci szczegółowe zasady współpracy i umawiamy się na wstępne, niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.
Krok 2
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i w jego trakcie przedstawiasz swój problem bądź kompetencje, nad którymi chcesz popracować. Gdy już rozeznam się w sprawie, z którą przychodzisz, wskazuję wstępnie kierunek i ramy współpracy.
Krok 2
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i w jego trakcie przedstawiasz swój problem bądź kompetencje, nad którymi chcesz popracować. Gdy już rozeznam się w sprawie, z którą przychodzisz, wskazuję wstępnie kierunek i ramy współpracy.
Krok 3
Gdy po pierwszym spotkaniu zdecydujesz się na współpracę, przystępujemy do właściwych działań zmierzających do osiągnięcia Twojego celu. W pierwszym kroku wspólnie dokładnie analizujemy Twoją sprawę, ustalamy priorytety i cele szczegółowe, a także strategię prowadzącą do satysfakcjonującego rozwiązania.
Krok 4
Na kolejnych spotkaniach realizujemy obraną strategię dążąc do rozwiązania Twojego problemu bądź rozwoju ważnych dla Ciebie kompetencji. Spotkania trwają 60 lub 120 minut w zależności od natury Twojej sprawy oraz Twoich preferencji. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować z dalszej współpracy bez podawania powodu swojej decyzji.
Krok 5
Osiągasz założony cel. Moja pomoc nie jest już potrzebna.


Zamknij ofertę

Zewnętrzny oficer compliance dla MŚP


compliance-zgodnosc-oficer-krakow-bielsko

Presja regulacyjna zarówno unijnego jak i polskiego ustawodawcy sprawia, że posiadanie w przedsiębiorstwie osoby odpowiadającej za obszar compliance (zgodności) staje się powoli rynkowym standardem. Kompleksowe podejście do obszaru zarządzania ryzykiem braku zgodności (w praktyce bardzo zróżnicowanego) powodowane jest najczęściej troską zarządu o własne bezpieczeństwo, ale także wspomnianymi już regulacjami prawnymi, presją rynku czy wymaganiami partnerów biznesowych.

Dla przedsiębiorstw, które z jakichś powodów nie chcą zatrudnić etatowego pracownika zajmującego się obszarem zgodności lub potrzebują dodatkowego wsparcia w tym zakresie, przygotowaliśmy ofertę polegającą na zewnętrznej obsłudze organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem braki zgodności. W jej ramach oferujemy m.in.:
• Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu kodeksu etycznego/kodeksu postepowania w organizacji.
• Opracowywanie procedury weryfikacji kontrahentów.
• Przygotowanie organizacji na wypadek kontroli organów nadzorczych.
• Wdrożenie i obsługę kanału informowania o nieprawidłowościach.
• Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
• Stworzenie i realizację rocznego programu compliance.
• Bieżącą weryfikacja kontrahentów.
• Monitorowanie zmian w prawie oraz ich implementację.
• Promowanie kultury compliance w przedsiębiorstwie.
• Kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikacja oczekiwań interesariuszy, identyfikacja głównych obszarów ryzyka, stworzenie polityk, przypisanie ról, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie systemu).
• Szkolenia oraz warsztaty dla pracowników i menadżerów.


Zamknij ofertę

Tajemnica przedsiębiorstwa


tajemnica-przedsiebiorstwa-ochrona-krakow-bielsko-zywiec

Wiele firm, szczególnie tych mniejszych, nie zna bądź niewłaściwe korzysta z potężnego narzędzia prawnej ochrony jakie stanowi tajemnica przedsiębiorstwa. To duży błąd, bowiem tajemnica przedsiębiorstwa pomaga organizacji chronić te informacje, które stanowią o jej pozycji na rynku i przewadze nad konkurencją. W związku z tym problemem, nierzadkim w zasadzie w każdej branży, zachęcamy klientów do poważnej refleksji nad tym obszarem bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

W obszarze tajemnicy przedsiębiorstwa pomagamy klientom poprzez:
• Identyfikację informacji, które mogą zostać objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
• Rozwój wiedzy firmowych decydentów i pracowników na temat tajemnicy przedsiębiorstwa oraz właściwego zabezpieczenia cennych informacji.
• Stworzenie spójnej i skutecznej polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Opracowywanie umów o zachowaniu poufności.
• Kompleksowe projekty wdrożeniowe mające na celu objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji cennych dla organizacji.


Zamknij ofertę

Sygnaliści i antykorupcja w organizacji


sygnalisci-whistleblowing-krakow-bielsko-postepowania-wyjasniajace

Korupcja oraz inne nadużycia są plagą godzącą nie tylko w interesy konkretnego przedsiębiorstwa, ale wręcz całej gospodarki. Szczególnie destruktywny wpływ korupcji na społeczeństwo motywuje polskie państwo oraz Unię Europejską do podejmowania zdecydowanych kroków. Jednym z najdonioślejszych wydarzeń jest uchwalenie tzw. dyrektywy o sygnalistach, która wprost obliguje wiele prywatnych i publicznych podmiotów* do skutecznego wdrożenia wewnętrznych kanałów pozwalających na zgłaszanie naruszeń prawa.

Z uwagi na duże wyzwanie jakim jest wdrożenie takich kanałów, jak i na znaczenie dla każdej organizacji obszaru przeciwdziałania i zwalczania nadużyć, wspieramy klientów poprzez:

Sygnaliści w organizacji
• Projektowanie i wdrażanie organizacyjnych systemów dla sygnalistów.
• Promowanie wdrożonego systemu.
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników oraz kadry kierowniczej.
• Opracowywanie polityk oraz procedur zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
• Wsparcie w prowadzeniu postepowań wyjaśniających.
• Doradztwo przy obsłudze zgłoszeń sygnalistów (wstępna ocena zgłoszenia, prowadzenie czynności wyjaśniających, rekomendacje odnośnie usprawniania systemu).

Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w organizacji
• Tworzenie i wdrażanie polityki antykorupacyjnej w organizacji.
• Tworzenie polityki prezentowej.
• Analizę i ocenę ryzyka korupcji.
• Monitorowanie i wykrywanie czerwonych flag (czyli sygnałów wskazujących na możliwość wystąpienia naruszenia).
• Przygotowanie organizacji na wypadek kontroli służb.
• Szkolenia i warsztaty na temat korupcji i przeciwdziałania jej w organizacji.

* Podmioty zobligowane do wdrożenia:
• Dyrektywa obejmuje wszystkich pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna czy prywatna.
• Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021 r.


Zamknij ofertę

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)


AML-pranie-pieniedzy-krakow-bielsko

Obszar regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu gwałtowanie rozwija się na przestrzeni ostatnich lat. Obowiązkami prawnymi związane jest coraz więcej podmiotów z coraz to nowych branż. Obszar AML dotyczy także wielu małych i średnich firm, które często nie są tego nawet świadome. Ignorowanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu AML niesie znaczące ryzyko wysokich kar mogących w skrajnych przypadkach doprowadzić do bankructwa firmy.

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z tzw. grup instytucji obowiązanych* przygotowaliśmy zakres usług mających na celu pomóc organizacjom w identyfikacji ciążących na nich obowiązków związanych z obszarem AML oraz w wywiązaniu się z nich w sposób minimalizując ryzyko kar administracyjnych.

W obszarze AML pomagamy naszym klientom dzięki:
• Opracowywaniu i wdrożeniu polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
• Zarządzaniu ryzykiem AML/CFT.
• Tworzeniu procedur weryfikacji kontrahentów, przydatnej nie tylko przy dopełnieniu zadość ustawowym obowiązkom, ale także pozwalających na minimalizację ryzyka wejścia w relacji z nierzetelnymi partnerami.
• Szkoleniom dla firmowych decydentów oraz pracowników.


* Instytucje zobowiązane
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku obliguje do wypełnienia obowiązków prawnych tzw. instytucje obowiązane. Są to zarówno podmioty (firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia), jak i indywidualni przedsiębiorcy. Grupy podmiotów obowiązanych to m.in.:
• Biura rachunkowe
• Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
• Biegli rewidenci, doradcy podatkowi
• Przedsiębiorcy
• Fundusze inwestycyjne
• Banki, Instytucje finansowe
• Instytucje pieniądza elektronicznego
• Stowarzyszenia i fundacje
• Kantory wymiany walut
• Portale i domy aukcyjne
• Bukmacherzy
• Zawody prawnicze
• Biura Usług Płatniczych
• Krajowe Instytucje Płatnicze
• Towarzystwa ubezpieczeniowe
• Pośrednicy ubezpieczeniowi
• Operatorzy pocztowi
Skontaktuj się nami, żeby dowiedzieć się czy Twoja organizacja należy do grupy instytucji obowiązanych.
Napisz: biuro@bsecure.pl lub zadzwoń: 667 051 794


Zamknij ofertę