B-secure


Z myślą o bezpieczeństwie Twojej firmy.
O nas


Świat biznesu pełen jest szans i możliwości rozwoju. Jednocześnie nie brakuje w nim wyzwań, zagrożeń i różnej natury problemów, na które narażeni są wszyscy jego uczestnicy: zarówno firmy jak i przedsiębiorcy, menadżerowie oraz pracownicy.

Mając świadomość wymagającej natury współczesnego biznesu oferujemy Państwu pomoc w zakresie wsparcia firm i osób działających w biznesie. W trakcie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów naszych klientów czerpiemy z interdyscyplinarnej, sprawdzonej wiedzy.

W ramach świadczonej pomocy łączymy doświadczenia z zakresu zarządzania, psychologii, kognitywistyki, informatyki oraz nauk o bezpieczeństwie.


We współczesnym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym zachowujemy w najgłębszej tajemnicy tożsamość i problemy naszych klientów. W ramach relacji z partnerami dążymy do kultywowania zaniedbywanej dzisiaj, a niezwykle owocnej - lojalności.


Bezpieczeństwo w biznesieCzy wiesz że…

bezpieczeństwo to nie tylko zdolność do przetrwania, czy ucieczka od chaosu,
ale także możliwość osiągania celów, realizacji misji i permanentnego rozwoju.

Oferta


Nasze usługi kierujemy głównie do osób oraz organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą świadomie kształtować swoją biznesową aktywność, pragną realizacji swoich celów oraz są zorientowane na rozwój i profesjonalizację swoich działań.

Poniższe dziedziny odnoszące się do bezpieczeństwa to tylko część problemów, jakie pomagamy rozwiązywać naszym Klientom. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami, a my postaramy Ci się pomóc!

Audyt bezpieczeństwa informacyjnego organizacji


Wsparcie w zakresie wdrożenia i zgodności z RODO


Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem

Indywidualny trening biznesowy


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego


Projektowanie polityki bezpieczeństwa organizacji


Zarządzanie ryzykiem


Nadużycia pracowników


Bezpieczeństwo hoteli


ReferencjeBlog


Kontakt


Działamy na terenie województw Małopolskiego (Kraków, Kęty, Oświęcim, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Skawina, Chrzanów) oraz Śląskiego (Żywiec, Bielsko-Biała, Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Chorzów).
Szczegółowe zapytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy, email (biuro@bsecure.pl) lub telefonicznie (667 051 794).

B-secure


e-mail: biuro@bsecure.pl
telefon: 667 051 794
numer konta bankowego:
84 1140 2004 0000 3202 7771 1596


Audyt bezpieczeństwa informacyjnego organizacji


Audyt bezpieczeństwa informacyjnego organizacji

Usługa ta w zależności od wybranego wariantu (audyt podstawowy bądź wyspecjalizowany) obejmuje podstawową bądź szczegółową kontrolę wybranego obszaru z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Przedmiotem audytu jest zgodność z obowiązującym prawem, dobrymi praktykami oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. W trakcie badania identyfikowane są podatności na zagrożenia o intencjonalnym i losowym charakterze.
Audyt podstawowy obejmuje rozmowę z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacyjne organizacji, test wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ankietowe badanie pracowników przeprowadzane w formie on-line.
Z kolei przebieg audytu wyspecjalizowanego zależy od preferencji klienta i specyfiki badanego obszaru.

Oba rodzaje audytów kończą się oddaniem na ręce zleceniodawcy raportu zawierającego główne ustalenia, wnioski i rekomendacje.


Zamknij ofertę

Wsparcie w zakresie wdrożenia i zgodności z RODO


Konsultacje RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczęły w Polsce obowiązują przepisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/ GDPR). Nowe prawo ustanawia znacznie bardziej restrykcyjne podejście do przetwarzania danych osobowych, a za ewentualne naruszenia w tej dziedzinie - przewidują wysokie kary finansowe.

Nasza firma oferuje wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach przystosowywania organizacji do wymogów RODO oraz kontroli poziomu zgodności organizacji z prawem ochrony danych osobowych.

W ramach wsparcia w zakresie wdrożenia i zgodności z RODO mieszczą się:
a) audyt zgodności z RODO;
b) opracowanie wymaganej dokumentacji;
c) projektowanie polityki przetwarzania danych osobowych (polityki prywatności);
d) projektowanie polityki bezpieczeństwa informacji;
e) analiza ryzyka ochrony danych i dobór zabezpieczeń;
f) szyfrowanie danych;
g) konsultacje w zakresie wdrażania RODO;
h) szkolenia dla pracowników.


Zamknij ofertę

Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem


Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem

Stres to jedno z najpowszechniejszych niebezpieczeństw zagrażających zarówno jednostce jak i organizacji. Życie bez stresu jest niemożliwe, choć da się nad nim zapanować, a nawet wykorzystać go do realizacji własnych celów.

W ramach szkoleń firma B-secure przekazuje sprawdzoną i użyteczną wiedzą pozwalającą opanować stres. Objaśniamy mechanizmy jego działania i pokazujemy jak zneutralizować jego negatywny wpływ na nasze zdrowie.


Zamknij ofertę

Indywidualny trening biznesowy


Indywidualny trening (coaching) biznesowy

Z racji tego, że bezpieczeństwo to również zdolność do przezwyciężania własnych słabości i permanentny rozwój - indywidualny trening biznesowy obejmuje merytoryczne i motywacyjne wsparcie w zakresie radzenia sobie z następującymi rodzajami problemów spotykanych w działalności gospodarczej:

a) Zarządzanie stresem;
b) Radzenie sobie z oszustwem i manipulacją;
c) Podejmowanie decyzji;
d) Rozwiązywanie problemów;
e) Bezpieczeństwo w podróży;
f) Radzenie sobie z tzw. trudnymi ludźmi (m.in. psychopaci, makiawelicy, wampiry emocjonalne) i z trudnymi sytuacjami.
g) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
h) Ochrona szczególnie cennych informacji;
i) Rozwiązywanie problemów w zakresie zaburzeń funkcjonalności stosunków międzyludzkich (kłamstwo, plotkowanie, konflikty itp.).


Zamknij ofertę

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego

Panuje powszechne przeświadczenie, że to ludzie są najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa. Jednak świadomi, wydedukowani pracownicy nie tylko mogą sprawić, że przekonanie to okaże się nieprawdziwe w stosunku do Twojej organizacji, ale i sprawi, iż Twoja firma stanie się znacznie trudniejszym celem dla cyberprzestępców. Proponowane przez nas tematy szkoleń to:

a) Bezpieczne korzystanie z sieci – przeglądarka, zakupy internetowe, portale społecznościowe - tam gdzie dane i pieniądze użytkowników tam też i pułapki zastawiane przez cyberprzestępców. Szkolenie uczy jak bezpiecznie korzystać z Internetu minimalizując ryzyko na jakie jesteśmy narażeni (5 h).
b) Tworzenie kopii zapasowych – szkolenie pozwala zapoznać się ze skutecznymi metodami tworzenia i eksploatacji kopii zapasowych (2 h).
c) Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych – szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w trakcie korzystania z urządzeń mobilnych (laptopów, smartfonów, tabletów) (3 h).
d) Cyberzagrożenia – korzystanie z Internetu naraża użytkownika na wiele niebezpieczeństw o zróżnicowanej naturze, podstawą zabezpieczenia się przed ich zgubnymi skutkami jest znajomość tego co nam grozi i metod ograniczenia ryzyka. Celem tego szkolenia jest przegląd zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz metod obrony przed nimi (3 h).
e) Ataki socjotechniczne – szkolenie to zapoznaje z mechanizmami kierującymi atakami socjotechnicznymi i sposobami pozwalającymi oprzeć się tym formom oszustwa, które bazują na podatności ludzkiej natury (4 h).


Zamknij ofertę

Projektowanie polityki bezpieczeństwa organizacji


Projektowanie polityki bezpieczeństwa informacyjnego organizacji

Usługa ta opiera się na stworzeniu spójnego systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest identyfikacja celów organizacji i zagrożeń, jakie mogą wystąpić.

Projektowanie polityki bezpieczeństwa organizacji obejmuje ryzyka i obszary o zróżnicowanej naturze. Nasi klienci jednak najczęściej zainteresowani są opracowaniem polityki bezpieczeństwa odnoszącego się do bezpieczeństwa informacyjnego. To rozwiązanie sprawdza się świetnie nie tylko jako element ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ale i innych cennych zasobów informacyjnych, jak na przykład przetwarzane dane osobowe.

Rezultatem usługi jest dokument (bądź zestaw dokumentów) określających ramy działań organizacji w zakresie jej bezpieczeństwa.


Zamknij ofertę

Zarządzanie ryzykiem


Zarządzanie ryzykiem

Niemal każda aktywność w biznesie wiąże się z ryzykiem. Radzenie sobie z nim w sposób kompetentny niejednokrotnie przesądza o tym czy przedsięwzięcie się powiedzie lub czy organizacja będzie w stanie realizować swoją misję.

B-secure wspiera swoich klientów (zarówno organizacyjnych jak i indywidualnych) w identyfikowaniu niebezpieczeństwa oraz świadomym i optymalnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach ryzyka. Takie podejście do ryzyka pozwala nie tylko zwiększyć obiektywne szanse na sukces, ale i przygotowuje psychicznie i organizacyjnie na ewentualne trudności. Ponadto taka orientacja sprawia, że każda sytuacja związana z ryzykiem przyczynia się do rozwoju jednostki i organizacji.


Zamknij ofertę

Nadużycia pracowników


Naduzycia pracownikow

Nadużycia popełniane przez członków firmy powodują znaczące koszty, nie tylko o finansowym charakterze. Walka z tym niechlubnym fenomenem nie należy do łatwych, niemniej istnieje szereg sprawdzonych rozwiązań pozwalających zabezpieczyć firmę przed jego zgubnymi skutkami.

W zakresie problemu z nielojalnymi zachowaniami zatrudnionych służymy firmom pomocą poprzez:
a) Projektowanie rozwiązań systemowych (systemy bezpieczeństwa skierowane na problem pracowniczej nielojalności).
b) Identyfikowanie i analizę ryzyka związanego z nadużyciami członków organizacji.
c) Szkolenia podnoszące świadomość i rozwijające kompetencje w zakresie przeciwdziałania i wykrywania nadużyć.


Zamknij ofertę

Bezpieczeństwo hoteli


Bezpieczeństwo hoteli

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług hotelarskich wiąże się z wieloma problemami i zagrożeniami. W odpowiedzi na znaczące zapotrzebowanie w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizacji działalności, firma B-secure oferuje szerokie spektrum usług dostosowanych do potrzeb osób działających w branży hotelarskiej.

W czym konkretnie możemy Ci pomóc:
a) Wdrożenie RODO i wsparcie w ochronie danych osobowych klientów i pracowników;
b) Bezpieczeństwo IT (audyt bezpieczeństwa IT, tworzenie strategii cyberbezpieczeństwa firmy i jej dokumentacja, szkolenia podnoszące świadomość pracowników);
c) Tworzenie planu ochrony obiektu hotelarskiego (identyfikacja zagrożeń, dobór zabezpieczeń oraz stworzenie procedur na wypadek sytuacji kryzysowych);
d) Rozwiązywanie problemów z zakresu pracowniczych nadużyć (projektowanie systemu zapobiegania nadużyciom, wsparcie w postępowaniach wyjaśniających, doradztwo);
e) Radzenie sobie ze stresem i budowanie odporności psychicznej (szkolenia oraz trening indywidualny).


Zamknij ofertę